Pre školy

V našej bani na vás čaká veľa dobrodružstva! Kdesi v tme sa totiž ukrýva duch podzemia, a kto sa nebojí, určite zbadá jeho svietiaci pohľad. Dozviete sa príbeh o víle Libanke, a ak budete pozorní, možno dokážete spočítať všetkých permoníkov, ktorí vás na prehliadke sprevádzajú. Čaká vás aj skúška odvahy v chodbe úplnej tmy! Nachvíľu sa z vás stanú ozajstní hľadači opálov a môžete si vyskúšať, aké je orientovať sa len podľa hmatu. Na pamiatku sa môžete odfotiť v špeciálnej detskej štôlni.

Nasaďte si prilbu, začíname!

ČO VÁS ČAKÁ?

Bádanie začína v dohodnutom termíne a na starosť si vás zoberú naši najlepší sprievodcovia, ktorí vás prevedú základným okruhom opálového podzemia. Okruh má dĺžku 1 km a prehliadka trvá približne hodinu. Počas tejto školskej hodiny sa ale naučíte omnoho viac než počas jednej hodiny v školskej lavici. Hneď na začiatku sa ocitnete v stratovulkáne a ukážeme vám Svinický zlom a krásne viditeľné pyroplastiká. Z geológie vás plynule prenesieme do dejepisu a oboznámime vás s osudmi nájomcov opálových baní, hľadačov vzácneho opálu, s legendami aj zlatou Goldschmidovskou érou. Povieme si aj niečo o patrónke baníkov a potom spoznáte náš podzemný ementál. Uvidíte medziobzory, slepé základky, pochopíte ako a s čím sa snažili po stáročia naši praotcovia vydolovať drahokam z mimoriadne tvrdej andezitovej horniny. To je tá zaujímavá technická časť, kde pochopíte, ako napríklad dokázali v podzemí vetrať, či odčerpávať vodu z dnes už zaplavených chodieb. Prírodopis zakončíme ukážkami sprievodných minerálov, ktoré boli pre baníkov aj akýmsi kompasom pri hľadaní opálu, ale aj ukážkami dreva, ktoré je aj po sto rokoch vo vlhkom podzemí stále pevné. Čistí jednotkári sa nemusia báť ani permoníkov, ani ducha podzemia a jeho svietiacich očí. Dokonca ich možno poteší aj mierny adrenalín v chodbe s absolútnou tmou, kde sa dá orientovať len pomocou lana, pripevneného na stene. U ostatných uvidíme… Nasaďte si prilby, začíname!

VSTUP PRE SKUPINU

Maximálny počet osôb na jeden vstup je 20

Cena zahŕňa

  • Skupinový vstup na prehliadku základného okruhu v Slovenských opálových baniach
  • Sprievod v bani s kompletným historickým a geologickým výkladom
  • Bezplatné zapožičanie prilby a svietidla pre každého člena skupiny
  • Ukážky banskej práce, nástrojov, techník a spôsobov, akými dobývali opál baníci v dávnej minulosti
  • Návšteva veľkej banskej sály, menších aj väčších banských chodieb, ukážky šácht, medziobzorov a schodísk
  • 9 zastávok s výkladmi
  • Zaujímavosti (sv. Barbora, permoníci, ukážky sprievodných minerálov, banský strom, detská štôlňa, adrenalínová 36 metrová chodba ponorená do úplnej tmy, kde môžu odvážlivci vypnúť baterky a orientovať sa len podľa lana na stene)
  • Odpovede na všetky zvedavé otázky

Sprievodca (učiteľ) má exkurziu bezplatnú

Vstup na prehliadku a platbu za celú skupinu je potrebné dohodnúť vopred telefonicky.

Pri skupinových prehliadkach platí zvýhodnená cena za každú osobu.

V opálových baniach je stála teplota od +4°C do +6°C, preto je potrebné zabezpečiť si teplé oblečenie a pevnú obuv.

Trvanie prehliadky: cca 1 hodina